БО «КМДЗ» спільно з партнерами ініціює якісну трансформацію процесу підготовки фахівців соціальної сфери

БО «КМДЗ» спільно з партнерами ініціює якісну трансформацію процесу підготовки фахівців соціальної сфери

19/09/2021

Відповідно до нової концепції та спираючись на досвід швейцарських партнерів, з 2021 року факультет здоров’я та фізичного виховання Ужгородського національного університету переходить до реалізації нових підходів у проведенні практики для студентів. Це лише частина змін – наразі факультет розпочинає співпрацю з Фаховою високою школою Північно-західної Швейцарії (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW) щодо обміну досвідом по роботі і співпраці ВНЗ з роботодавцями, створення Ради роботодавців, залученості роботодавців до формування освітнього процесу та змісту освіти.

Враховуючи, що в Україні участь роботодавців у розвитку системи вищої освіти перебуває на стадії становлення, їхній вплив на зміст і очікувані результати навчання є часто формальним, доволі обмеженим і фрагментарним. Водночас, для створення конкурентного освітнього середовища, виховання затребуваних фахівців, організації перепідготовки кадрів важливо залучити роботодавців до організації освітнього та наукового процесів, а саме до формування змісту освіти, освітнього процесу, створення інноваційної інфраструктури, фінансово-економічного аспекту тощо.

Новий підхід вирішено апробувати на базі факультету здоров'я та фізичного виховання УжНУ, де здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями та освітніми програмами, як фізична терапія, ерготерапія, клінічна психологія, громадське здоров'я, медсестринство, спеціальна та інклюзивна освіта, фізична культура і спорт.

Стратегічні вимоги спільноти до професійної підготовки майбутніх фахівців акцентують проблему ефективної підготовки майбутніх спеціалістів, яких готують в закладах вищої освіти. Професійні кола вимагають соціально і професійно мобільного, ініціативного, відповідального, здатного до практичного мислення фахівця. Реалізація зазначених завдань можлива лише в процесі професійної підготовки, невід'ємним компонентом якої є її практична складова. Тому на факультеті значну увагу буде приділено практиці, яка є засобом забезпечення ефективності та якості підготовки майбутніх спеціалістів й одним з інструментів формування готовності до професійного самовдосконалення. Наголосимо, що вдосконалення підготовки кадрів у взаємодії із потенційними роботодавцями знаходиться у прямій залежності не тільки від орієнтації студентів на професію, а й від організації їхньої підготовки до майбутньої професійної діяльності, зокрема, при клінічній (виробничій) практиці. У довгостроковій перспективі факультет перейде на дуальну систему навчання.

Вже найближчим часом буде організовано онлайн-зустрічі зі швейцарськими колегами для ознайомлення із діяльністю роботи Ради роботодавців та зустрічі з питань оцінки роботи новоствореної Ради, Концепції та можливих механізмів її удосконалення, підготовлено увесь пакет документ з відповідними перекладами. Таким чином, продовжено розвиток освітнього компонента діяльності БО «КМДЗ», в якому ми знайшли надійних партнерів і сформулювали чіткий план дій з удосконалення сфери надання кваліфікованих послуг громадянам.


© Комітет медичної допомоги в Закарпатті, 2017-2022. Всі права застережено.